Autobiografie

Ik kom uit Vlaardingen en ben geboren onder de rook van Rotterdam. Ik groeide op in een gezin met vijf kinderen en ging al snel na mijn HBS tijd op 17 jarige leeftijd de deur uit en kwam als adelborst in Den Helder terecht op het Koninklijk Instituut voor de Marine. Daar werd ik opgeleid tot marineofficier en daar werd ik ook een fervent rugby-speler. Ik bleef uiteindelijk 10 jaar in de Marine op verschillende varende plaatsingen. Ook leerde ik daar het vak van hydrografisch opnemer.

Cees Weeda Consult Maarssen

Na mij marinetijd ben ik weer gaan studeren. Ik verhuisde naar Amsterdam waar ik Pedagogiek en Adragogiek volgde aan de universiteit van Amsterdam. Hier werd mijn eerste kind geboren, mijn tweede volgde jaren later. Al snel na afronding van mijn studie vond ik werk in de drugshulpverlening op het terrein van resocialisatie van verslaafden aan harddrugs. Ik werkte jaren als directeur van stichting Maatschappelijk Herstel Voorzieningen en later bij het Nederlands Instituut voor Alcohol en Drugs. Voor mijn werk hier verkreeg ik in 1994 de Nieuw Hoog Hullenprijs. In de jaren hierop vervulde ik verschillende directiefuncties bij stichting rechtsbijstand Asiel en bij bureau Halt (jeugdcriminaliteit).

Na lang in loondienst gewerkt te hebben koos ik in 2010 voor het zelfstandig ondernemerschap. Dat was een nieuw avontuur. Ik verkreeg opdrachten in de jeugdzorg op het terrein van invoering van beroepsregistratie bij de 20.000 HBO jeugdzorgwerkers en bij de invoering van beroepscode, tuchtrecht en richtlijnen. Mijn core business werd daarmee de versterking van professionaliteit bij medewerkers.

Vanuit mijn maatschappelijke opvatting heb ik altijd pro deo werk gedaan naast mijn betaalde werk, meestal in de vorm van bestuursfuncties van maatschappelijk ge├źngageerde organisaties. In de laatste jaren als bestuursvoorzitter van Defence for Children. Ik heb mijn hele leven gesport in teamverband, aanvankelijk voor kracht en snelheid maar later veel meer voor zachtheid en soepelheid.

info@weedaconsult.nl