Opdrachtgevers

 • Werkgevers(werkgeverorganisaties en grote werkgevers)
 • Beroepsverenigingen en beroepsregisters (in verschillende branches)
 • Overheden (gemeenten, provincies en departementen)

 • Recente opdrachten in brede jeugdzorg in het kader van het Aktieplan Professionalisering Jeugdzorg (binnen de context van de aanstaande transitie van de jeugdzorg naar de gemeenten) met als opdrachtgevers:

 • Jeugdzorg Nederland
 • Beroepsverenigingen NVMW. NVO en NIP

 • Cees Weeda Consult Maarssen


  Professionaliteit als doel

  In mijn werk help ik medewerkers binnen organisaties bij het vergroten van hun professionaliteit.
  Hierbij hanteer ik een werkdefinitie van de professional, die als een stip op de horizon staat:
  Een professional is iemand die:

 • voortdurend in zich zelf investeert en permanent leert,
 • daar zelf de verantwoordelijkheid voor neemt,
 • hierbij langzamerhand professionele autonomie verwerft en daarbij
 • bereid moet zijn voortdurend te reflecteren over het eigen handelen.

 • In mijn werk assisteer ik medewerkers binnen organisaties om daar te geraken. Dit doet een appèl op medewerkers (neem je verantwoordelijkheid), maar ook op de organisatie (zorg voor randvoorwaarden). Instrumenten om het proces van professionalisering verder op gang te brengen zijn: beroepsregistratie, hanteren van een beroepscode, introductie van tuchtrecht en het werken met richtlijnen.

  info@weedaconsult.nl