Dienstverlening

Core business van Weeda Consultancy is de versterking van professionaliteit van medewerkers binnen organisaties. De medewerker beweegt zich hierbij steevast op het continuĆ¼m van functionaris in loondienst met een vast omlijnd functie- en takenpakket naar dat van zelfstandige werkende professional. Dit alles binnen de muren en kaders van een organisatie.

Cees Weeda Consult Maarssen

Professionaliteit leunt sterk op vakbekwaamheid, autonomie en beroepstrots. De versterking ervan gaat niet automatisch. Professionaliteit groeit door het doelbewust aanjagen van vakbekwaamheid via het verankeren van permanent leren bij medewerkers, die zelf de verantwoordelijkheid hiervoor zullen gaan nemen. Al lerende en al reflecterende zal de autonomie in het professionele handelen, de zelfstandigheid van medewerkers langzaam toenemen. Hij zal zich steviger gaan voelen, de identiteit wordt tastbaarder en de beroepstrots zal daarbij toenemen. De professional groeit.

De registratie in een beroepsregister is daarbij een instrument om het permanente leren te verankeren of te borgen bij medewerkers binnen organisaties. Door je te registreren verplicht je je zelf tot de inspanning om te blijven leren en te reflecteren op het eigen handelen. Met de registratie volgt ook onderschrijving van beroepscode en introductie van tuchtrecht als instrumenten om normen en waarden van het werk zichtbaar te maken en het niveau van het professionele handelen te blijven bewaken.

De introductie van dit gehele gedachtengoed van professionalisering vond vanaf decennia geleden al plaats binnen de klassieke academisch opgeleide beroepsgroepen als artsen, advocaten, notarissen en accountants. Meer recentelijk vond het ingang binnen de HBO opgeleide beroepsgroepen ook in de non profit sector zoals fysiotherapeuten en verpleegkundigen. Veel branches zoals bijvoorbeeld jeugdzorg begonnen hier pas enkele jaren geleden mee. Er zijn ook branches waarvoor het gedachtengoed nog geheel nieuw is.

De dienstverlening van Weeda Consultancy omvat:

  • Introductie van nieuw gedachtengoed bij medewerkers binnen organisaties
  • Versterking van professionaliteit
  • Invoering van beroepsregistratie
  • Introductie van beroepscode en tuchtrecht
  • Invoering van werken met richtlijnen
  • Groei in professionele autonomie
  • Vergroting van professionele moed

  • BIJ medewerkers BINNEN organisaties

    info@weedaconsult.nl